طوریکه علاقمندان بورسیه ها در جریان قرار دارند، پروسه اپلیکیشن ماستری و دوکتورا بورسیه های DAAD کشور جرمنی برای بعضی برنامه ها از اول جولای آغاز و الی ختم اگست ادامه دارد، در این خصوص پیام های زیادی دریافت می کنم که پاسخ دادن به همه آنها زمانگیر بوده و اکثرا ً ناشی از عدم مطالعه دقیق معلومات موجود می شود. روی این ملحوظ طی یک سال گذشته و تاکنون 52 مورد معلومات در مورد ادامه تحصیلات و بورسیه ها در قالب متن و ویدیو به هر دو لسان ملی تهیه نموده ام تا هر کاندید مطابق به نیاز خود از آن استفاده کند. اگر تا به حال در مورد واجد شرایط بودن خود مطمین نیستین و بالخصوص شرایط زبان را پوره نمی توانید، توصیه می نمایم تا در سال بعدی و با آمادگی بهتر وارد پروسه اپلیکیشن شوید. لیست ذیل را با موارد تجدید شده که همه بروی پروفایل فېسبوک و کانال یوتیوب موجود است با شما اینجا شریک می سازم.

د راتلونکو او نوي معلومات لپاره مل شئ

معلومات در مورد ادامه تحصیلات و بورسیه ها در قالب متن و ویدیو به هر دو لسان ملی

error: Content is protected !!