جرمني ته نوي راغلي یې؟
New in Germany | جرمني ته نوي راغلي یې؟

New in Germany | جرمني ته نوي راغلي یې؟

په دې ویډیو کې:


New in Germany | جرمني ته نوي راغلي یې؟

0:00 Intro ()

0:28 Wohnung ()

1:03 Bürgeramt ()

1:47 Ausländerbehörde ()

2:20 Jobcenter ()

3:26 Krankenversicherung()

4:14 Bankkonto ()

5:08 Verträge (Sim Karte, Sport, Internet …)

7:10 Deutsch Kurs

د همدې برخې نور دلته...

error: Content is protected !!